Over GreenSoil Group

Greensoil Group is opgericht begin 2016 door Martin Slooijer samen met een groep industriële investeerders uit België. Deze investeerders hebben jarenlange ervaring in het uitbouwen en consolideren van groeibedrijven.

Greensoil Group werd opgericht met een onderschreven kapitaal van 600.000 €, hetgeen resulteert in een sterke financiële structuur, met een solide solvabiliteit.Martin Slooijer (Managing Director)

Martin Slooijer heeft meer dan 15 jaar ervaring in het ontwerpen en uitvoeren van bodemsaneringsprojecten. In die periode heeft hij projecten uitgevoerd in alle hoeken van de wereld. De bodemsaneringsprojecten werden uitgevoerd met een breed scala aan technieken voor verschillende types verontreiniging. Hiernaast is Martin actief betrokken geweest bij verschillende onderzoekstrajecten naar innovatieve saneringstechnieken voor relatief onbekende/moeilijke verontreinigende stoffen. Tenslotte heeft Martin in het verleden een internationale business afdeling uitgebouwd en geleid waarbij hij een netwerk van trouwe klanten heeft uitgebouwd waarvoor hij voor talloze bodemsaneringsproblemen een unieke oplossing wist aan te bieden en dito resultaat te bereiken.

T +31 6 51787912
m.slooijer@greensoilgroup.com


Expertise:

 • Algemeen Management
 • Client Account Management
 • Internationaal Business Development
 • Saneringsontwerp, Engineering en Uitvoering


"Bodemsanering is uniek, Greensoil is uniek"
Bodemsanering is een complexe materie waarbij verschillende kennisdomeinen samenkomen (hydro)geologie, chemie, biologie, engineering. Elke sanering vraagt dus een specifiek inzicht en unieke aanpak. Met veel ervaring zijn de medewerkers van GreenSoil in staat voor elke project de gepaste saneringsmethodiek uit te werken en succesvol af te ronden.Mireille Tits (CFO)

Mireille Tits (CFO), participeert als investeerder en vormt samen met zakenpartner Martin Slooijer de directie van GreenSoil Group.

Mireille heeft in het verleden als zelfstandig bankier en managing partner van 7 bankfilialen met meer dan 40 medewerkers, deskundigheid opgebouwd in het financieel/algemeen management, HRM en administratief beheer van een KMO.

Met meer dan 20 jaar ervaring in financieel management en internationaal business development is zij een bedreven professional in de uitbouw van kleine en grote bedrijven geworden en de ideale zakenpartner om GreenSoil Group bedrijfsmatig in goede banen te leiden en internationaal te laten groeien.

T +32 476 42 73 72
m.tits@greensoilgroup.com


Expertise:

 • Financieel Management
 • Business Development
 • HRM Management
 • Risk Management
 • Sales & Marketing
 • Operationeel Management


"It’s not only about remediation, it’s not only about money, it’s about both"
Bodemsaneringsprojecten zijn niet alleen technisch complex, ook project- en budgetcontrole zijn uniek.
Met mijn ervaring in de bancaire en verzekeringswereld kan Greensoil niet enkel de juiste technische oplossingen bieden maar dit ook vertalen in een correcte en transparante contractvorm geschoeid op de wensen van de klant.
Greensoil doelt op een klant- en resultaatsgerichte oplossing en streeft vanuit deze kernwaarden te groeien naar een gezond bedrijf en een gezondere wereld!Rogier de Waele

Rogier de Waele vervult bij GreenSoil de functie van Sales en Accountmanager. Vooraleer in de aannemerswereld te stappen, heeft Rogier meer dan 10 jaar ervaring in de consultancy opgebouwd op het gebied van bodem en grondwater. Hij heeft in die tijd high profile projecten geleid voor verschillende multinationale klanten in de chemische en farmaceutische sector. De afgelopen 4 jaar heeft hij gewerkt als business development manager voor een Nederlands bodemsaneringsbedrijf en voor hen met succes de Belgische bodemsaneringsmarkt ontwikkeld.

T +32 479 85 45 75
r.dewaele@greensoilgroup.com


Expertise:

 • Client account management
 • Business development
 • Remedial design and conceptual engineering
 • Environmental consultancy
 • Marketing


"Bodemsanering draait om mensen"
De markt vraagt meer en meer om turnkey projecten. Probleemhouders worden al te vaak slachtoffer van hoog oplopende onvoorziene kosten als gevolg van gebrek aan ervaring en kennis en gebrekkige saneringsconcepten.
Greensoil heeft een team van zeer ervaren en gespecialiseerde mensen die het volledige probleem zien en een oplossing kunnen vinden.
Het beste resultaat wordt geboekt in projecten waar zowel klant, deskundige als aannemer naar hetzelfde doel werken.
Mensen helpen dus mensen.Jan Van de Boogaart

Jan Van de Boogaart is Senior Project Manager en QHSE Manager bij GreenSoil.

Jan is van oorsprong chemisch-analytisch opgeleid en is meer dan 20 jaar bekend met bodemonderzoek en bodemsanering. Jan heeft inmiddels 16 jaar ervaring als eindverantwoordelijke en projectmanager in het uitvoeren van complexe bodemsaneringen.
Daarnaast is hij afdelingsverantwoordelijke geweest van een team van projectleiders en heeft hij een geïntegreerd kwaliteit- en veiligheidssysteem uitgerold zowel in Nederlandse, Belgische als internationale context.
Het on-site biologisch en fysicochemisch reinigen van verontreinigde grond behoord tot zijn specialiteiten en werd mede door hem ontwikkeld tot een relevante saneringstechniek.

j.vandenboogaart@greensoilgroup.com


Expertise:

 • Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu beheerssystemen
 • Team leader
 • Project Management on site en in situ bodemsanering
 • Chemische analysetechnieken


"Omarm onzekerheid in bodemsanering veeleer dan ze te willen ontwijken"
Bodemsanering is niet zoals een gebouw optrekken waar er vaste stelregels zijn. Bodemverontreinigingen zijn dusdanig complex dat er veel variabelen en onzekerheden aanwezig zijn. Als je een bodemsanering succesvol wil aanpakken, gaat het er dus niet om geen onzekerheden te willen hebben, maar veeleer de onzekerheden te identificeren, correct in te schatten en het saneringsconcept daar naar aan te passen bij voortschrijdend inzicht op alle niveaus.John Dijk

John Dijk: Senior R&D Project Manager (freelance)

John heeft als doctororaatstudent (Universiteit Wageningen) en post-doctoraal onderzoeker aan de KUL een sterke academische achtergrond inzake microbiologische afbraakprocessen. Deze academische achtergrond was van bijzonder nut bij het opnemen van zijn functie als R&D Manager waar hij heeft bijgedragen om de theoretische aspecten te vertalen in in-situ saneringsconcepten. Door zijn uitgebreide kennis en ervaring inzake labotesten, haalbaarheidsstudies en piloottesten is hij zeer geschikt om in een vroegtijdig stadium de slaagkansen van een full scale saneringsconcept in te schatten.

j.dijk@greensoilgroup.com


Expertise:

 • Interpretatie van analytische data tijdens bioremediatie / waterzuivering
 • Haalbaarheidsstudies
 • Innovatieve saneringstechnieken
 • Laboratorium studies (batch afbraaktesten, continue reactoren en grondkolommen)
 • In-situ pilots (aërobe en anaërobe) op basis van biologische afbreekbaarheid
 • Ontwerp van grond (water) sanering installaties
 • Moleculairetechnieken (PCR, DGGE, 16SrDNA isolatie, FISH)
 • Toepassen van innovatieve monitoringstechnieken zoals stabiele isotopen analyse voor het aantonen van biologische afbraak
 • Second opinions


"De toekomst ligt in de handen van microorganismen"
Elke dag ben ik onder de indruk van wat micro-organismen allemaal kunnen en onder welke omstandigheden.
De lijst met biologisch afbreekbare verontreinigingen blijft maar groeien.

Head office: Incuba Thor - Thor Park 8300 - 3600 Genk
T +32 89 39 59 29
info@greensoilgroup.com